Co to jest Naprotechnologia?

Odrobina historii

Naprotechnologia (ang. Natural Procreative Technology) ma swój początek w latach 60 XX w. gdy Thomas W. Hilgers, jeszcze jako student medycyny, obecnie profesor Wydziału Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w stanie Nebraska, wraz z Diane Daly, Susan Hilgers i Ann Prebil, podejmował badania nad naturalną regulacją poczęć. Efektem prowadzonych obserwacji było wynalezienie Creighton Model FertilityCareTMSystem. Jest to oparty na metodzie owulacyjnej Billingsów system obserwacji biomarkerów, czyli objawów, których naturalne występowanie informuje o zdrowiu oraz płodności kobiety.

W czasie wielu lat badań oraz praktyki lekarskiej, dr Hilgers ujednolicał system diagnozowania zdrowia rozrodczego oraz poszerzał możliwości leczenia, przede wszystkim przez rozwój chirurgii ginekologicznej. Swoje doświadczenia, przebieg prac i badań naukowych opublikował w 2004 r. w książce The Medical and Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY®.

 

O metodzie, czyli pierwsze kroki…

…które musi podjąć para bądź osoba zainteresowana korzystaniem z Natural Procreative Technology, powinny być skierowane do wykwalifikowanego instruktora wprowadzającego w świat wystandaryzowanego języka obserwacji i zapisu obserwowanego śluzu. Jednym z ważniejszych osiągnięć wieloletnich obserwacji kobiecych cykli przez zespół amerykańskich specjalistów, jest wprowadzenie potrójnego standardu: standardu prowadzonych obserwacji, standardu zapisu oraz standardu nauczania. Daje to pewność, że prowadzone obserwacje są dokładne i rzetelne oraz umożliwia konsultacje u dowolnego lekarza konsultanta Naprotechnologia na całym świecie.

Ponieważ podstawowym biomarkerem jest śluz szyjki macicy, powstał swoisty dla Naprotechnologia słownik oraz sposób jego opisywania, jak i spójny system obiektywnej oceny wydzieliny śluzowej. Instruktor uczy zainteresowane osoby prowadzenia obserwacji cyklu oraz zapisywania ich na odpowiednich kartach, zgodnie z obowiązującymi standardami.

Po ok. 3 miesięcznej samoobserwacji, para trafia do wyszkolonego w Naprotechnologia lekarza, który interpretuje karty obserwacji cyklu oraz ewentualne wyniki innych badań. Dzięki kartom, lekarz ma dostęp do informacji o przebiegu cyklu kobiety, których uzyskanie tradycyjną metodą diagnostyczną, byłoby znacznie trudniejsze. Umożliwia to dostosowanie kolejnych badań do fizjologicznego cyklu, specyficznego dla każdej kobiety.

Po badaniu lekarskim i zebraniu wszystkich informacji, lekarz zleca kolejne badania diagnostyczne. Po kolejnych 3-5 miesięcy diagnostyki i ciągłym prowadzeniu obserwacji cyklu, stawia rozpoznanie przyczyny niepłodności, bądź innych problemów ze zdrowiem rozrodczym kobiety i proponuje leczenie począwszy od leczenia zachowawczego, przez precyzyjną kurację hormonalną, aż po ingerencje chirurgiczne.

Mimo, iż w centrum obserwacji CrMS jest kobieta, Naprotechnologia nie zapomina o mężczyźnie, który również poddawany jest badaniom, a jeżeli to konieczne – leczeniu.

Choć Naprotechnologia została tutaj przedstawiona jako odpowiedź na wskazany we wstępie i obecnie niezwykle powszechny problem niepłodności, należy jednak zauważyć i z całą mocą podkreślić, iż nie jest to jedyny problem zdrowia rozrodczego, którym zajmuje się ta młoda dziedzina nauki. Naprotechnologia niepłodność traktuje jako objaw konkretnych zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu kobiety bądź mężczyzny. Postawienie diagnozy i przywrócenie zdrowego funkcjonowania jest celem leczenia, natomiast przywrócenie płodności – jedynie i aż – konsekwencją zrealizowanego celu. Gdy nie zostaje on osiągnięty, wtedy starającej się o potomstwo parze, proponuje się adopcję.

 

O nas

Poradnia Donum Vitae – Dar Życia – została powołana do życia przez Fundację Donum Vitae. Naszym główne cele, to:

  • pomoc rodzinie na różnych etapach jej rozwoju,
  • pomoc w leczeniu niepłodności poprzez stosowanie Modelu Creightona – podstawowego narzędzia diagnostycznego w naprotechnologii – oraz współpracę z lekarzami specjalistami naprotechnologii
  • kompleksowe podejście do problemu niepłodności poprzez współpracę instruktora rozpoznawania płodności, dietetyka, psychologa, doradcy życia rodzinnego i mediatora
  • propagowanie naturalnych metod rozpoznawania płodności
  • pomoc narzeczonym w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa
  • pomoc rodzicom w przygotowaniu do macierzyństwa i ojcostwa
  • pomoc okołoporodowa poprzez współpracę z doradcą laktacyjnym oraz położną
  • pomoc małżeństwom i rodzinom w kryzysie

 

Oferując pomoc zarówno w diagnozie problemów z płodnością, jak i w każdej innej przestrzeni, zapewniamy, iż jest ona kompleksowa i profesjonalna, a tym samym zgodna z wartościami promowanymi przez Kościół Katolicki. Korzystając z naszej pomocy, nie musisz obawiać się niegodziwości moralnej proponowanych przez nasz zespół rozwiązań.

 

Usługi świadczone przez Poradnię Donum Vitae są odpłatne, staramy się jednak, aby proponowane przez nas ceny były stawkami możliwie dostępnymi. Całkowity dochód Poradni przeznaczony jest na jej utrzymanie i dalszy rozwój, oraz opłacenie realizującego naszą misję zespołu.