Udział w terapii

Udział w terapii rozpoczyna się od spotkania pary z terapeutą, które trwa ok. 80 min. Kolejne dwa spotkania, są to spotkania indywidualne z każdym z małżonków, partnerów z terapeutą, podczas których…

Po wstępnym rozpoznaniu problemu, terapeuta rozpoczyna pracę z parą skoncentrowaną na emocjach. Każde spotkanie trwa ok. 80 minut. Całość cyklu terapii  obejmuje łącznie 10 spotkań, a w razie potrzeby jest on skrócony bądź wydłużony.

W naszej Poradnii terapeuta przyjmuje pary we wtorki w godzinach:

13.00 – 14.30
14.30 – 16.00
16.00 – 17.30
17.30 – 19.00
19.00 – 20.30
Spotkania prowadzone są bezpłatnie.
Zgłoszenia na terapię odbywają się wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na naszej stronie. Po jego wypełnieniu, terapeuta prześle propozycje terminów spotkań.